Możliwość komentowania Wycena firmy – w jakich celach się ją robi została wyłączona

Po co i w jaki sposób się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa

Wycena firmy – w jakich celach się ją robi
Firmy podczas swojego funkcjonowania potrzebują niejednokrotnie przeprowadzić wycen swojej wartości. Może to być spowodowane różnymi sytuacjami, i zależnie od potrzeb jest też dobierany sposób przeprowadzenia takiej wyceny, do popularnych metod należą porównawcza, majątkowa i dochodowa. Niejednokrotnie prosić o nią będą banki, jeżeli taki podmiot składa wniosek o jakąś formę dofinansowania w formie kredytu albo linii debetowej. Opierając się na takiej wycenie analizowane jest ryzyko i podejmuje się decyzję o tym, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, czy jednak odrzucony. Następną sytuacją, w której przeważnie będzie potrzebna wycena firm, jest sprzedaż lub zakup firmy. Obie strony transakcji będą wtedy zainteresowane uzyskaniem tej informacji, gdyż wtedy łatwiej jest im osiągnąć kompromis w negocjacjach. Ale o wykonanie wyceny być może firma poproszona zostanie także wtedy, gdy będzie planować swój podział albo wyemitowanie nowych akcji, w arbitrażowym postępowaniu, i jeszcze w dużej ilości innych sytuacji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.